Chirurg dzieci

W na­szym Cen­trum wy­ko­nu­je­my za­bie­gi chi­rur­gicz­ne u dzie­ci, z za­kre­su małej chi­rur­gii oraz kon­sul­ta­cje uro­lo­ga dzie­cię­ce­go.

nasi specjaliści

dr n. med. Piotr Siekanowicz

dr n. med. Piotr Siekanowicz – specjalista chirurgii i urologii dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.