dr n. med. Ilony Dziemianko

Ilona Dziemianko - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Ilona Dziemianko

Specjalista nefrologii, chorób wewnętrznych i transplantologii, przyjmuje pacjentów dorosłych oraz wykonuje badanie USG nerek podczas wizyty.

Lekarz z tytułem doktora nauk medycznych (tytuł uzyskany w 2005 roku) z bardzo dużym doświadczeniem klinicznym. Specjalista chorób wewnętrznych (tytuł uzyskany w 2006 roku), nefrologii (tytuł uzyskany w 2008 roku) i transplantologii klinicznej (tytuł uzyskany w 2013 roku). Wieloletni pracownik Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowego (nerek i dróg moczowych). Wykonuje badanie USG układu moczowego i przeszczepionej nerki (umiejętność potwierdzona certyfikatem Dolnośląskiej Szkoły Ultrasonografii, uzyskanym w 2000 roku). Doświadczenie kliniczne zdobyła uczestnicząc w licznych kursach i stażach w Polsce i za granicą, m. in. w Klinikach Uniwersyteckich Charite w Berlinie oraz Hvidovre Hospital w Kopenhadze.

Autorka publikacji w czasopismach medycznych, współautorka rozdziałów z dziedziny nefrologii w “Podręczniku chorób wewnętrznych” pod red. prof. Szczeklika (coroczne wznowienia publikacji). Tłumaczka z języka niemieckiego i języka angielskiego podręczników medycznych 1) “Poradnik kliniczny – diagnostyka laboratoryjna”, red. B. Neumeister, wydanie I polskie; wyd. Urban & Partner, Wrocław, 2001; rozdz.: 26, 27, 28 (tłumaczenie z języka niemieckiego pod nazwiskiem Ilona Mikołajewska) 2) “Zapalenie wątroby a HIV” pod red. Mauss, wyd. Urban & Partner; 2004; rozdz. od 4-12 (tłumaczenie z języka niemieckiego) 3) “Fizjologia” pod red. J. Bullock, wyd. Urban & Partner; 2004 (obszerna publikacja ze zbiorem pytań i odpowiedzi testowych – tłumaczenie wybranych rozdziałów z języka angielskiego). Znajomość języka niemieckiego i angielskiego potwierdzona certyfikatami Goethe Institut i British Council.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

Przyjmowani pacjenci: dorośli