Fizjoterapia – dzieci

W naszym Centrum oferujemy konsultacje fizjoterapeuty dziecięcego oraz rehabilitację dla dzieci. 

W szczególnych sytuacjach – kontynuacji terapii – są dostępne także konsultacje online z fizjoterapeutą dziecięcym.

Zakres stosowanych metod rehabilitacji dla dzieci znajduje się poniżej. Wizyty mogą być realizowane ze skierowaniem od pediatry lub neurologa dziecięcego, ale także bez skierowania, jeśli Rodzice zauważą coś niepokojącego w rozwoju ruchowym dziecka. Nasza fizjoterapeutka, bo badaniu fizjoterapeutycznym dziecka, oceni rodzaj ewentualnych zaburzeń i zaleci właściwą formę terapii.

Zapraszamy także na konsultacje ogólnorozwojowe, podczas których Rodzice otrzymają Instruktaż ćwiczeniowy.

Instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców – instruktaż niemowlęcy

Pierwszy rok życia dziecka jest kluczowy w procesie rozwoju zdolności motorycznych, dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej wyłapywać wszelkie nieprawidłowości i wspierać dziecko w prawidłowym rozwoju. Jest to także najlepszy czas, aby rozpocząć rehabilitację niemowląt. Często najprostsze działania, takie jak odpowiednia pielęgnacja, podnoszenie i noszenie dziecka pozwalają zapobiec rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych, a co za tym idzie mechanizmów kompensacyjnych, z których następnie może rozwinąć się wada postawy, nieprawidłowy model chodu, zaburzenia integracji sensorycznej.

Problemy w rozwoju początkowym mogą również oddziaływać na dalsze funkcjonowanie dziecka w przedszkolu czy szkole oraz mieć konsekwencje w dorosłym życiu.

Do fizjoterapeuty z niemowlęciem bezzwłocznie należy udać się, gdy dziecko:

Wizyta u fizjoterapeuty jest też dobrym narzędziem profilaktycznym. Nasz fizjoterapeuta nauczy młodych rodziców odpowiedniej PIELĘGNACJI noworodka, czyli szeregu działań, które mają za zadanie wspierać dziecko w prawidłowym rozwoju motorycznym.

Chodzi tu przede wszystkim o techniki podnoszenia, odkładania, przebierania dziecka, odpowiedni do wieku sposób noszenia oraz sposób na to jak zmodyfikować codzienne czynności tak, aby jak najbardziej wykorzystywać potencjał dziecka. Dlatego tak ważna jest odpowiednia rehabilitacja niemowląt.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Metoda neurorozwojowa, w której głównym badaniem diagnostycznym jest ocena motoryki spontanicznej dziecka. Na jej podstawie określony zostaje problem główny, do którego dobierane są techniki fizjoterapeutyczne stworzone przez Berte i Karela Bobath. Mają one na celu poprawne odtworzenie wzorca ruchu dziecka nie zaburzając prawidłowego rozwoju. W terapii hamuje się nieprawidłowe i przetrwałe wzorce motoryczne, jednocześnie wzmacniając wzorce prawidłowe, które dadzą dziecku możliwość zdobywania nowych umiejętności. Bardzo istotnym elementem w terapii NDT- Bobath jest dbałość o jakość wykonywanych czynności przez rodziców podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia oraz sposób w jaki dziecko jest karmione i zabawiane.

Wskazaniami do prowadzenia terapii metodą NDT Bobath u dzieci są:

Rehabilitacja metodą Trójpłaszczyznowej terapii stóp dla niemowląt i dzieci wg Barbary Zukunft- Huber

Barbara Zukunft- Huber, stworzyła metodę korygującą nieprawidłowe ustawienie stopy wykorzystując prawidłowy, odruchowy i funkcjonalny rozwój stopy trwający przez pierwszy rok życia dziecka. Rozwój ten jest koordynowany przez OUN. W terapii wykorzystuję się zasady terapii manualnej połączone z bardzo ściśle ustalonym sposobem bandażowania dopasowanym do wady stopy.

Wskazaniami do prowadzenia terapii stóp metodą trójpłaszczyznową są dzieci ze stopą:

Rehabilitacja metodą PNF – Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation

Metoda PNF, czyli torowanie nerwowo-mięśniowe jest jedną z metod terapeutycznych opartych o rozwój neurofizjologiczny człowieka, wykorzystuje w terapii najsprawniejsze rejony ciała do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Ruchy wykorzystywane w tej metodzie są trójpłaszczyznowe, zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów, mają za zadanie maksymalne pobudzenie ekster- i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze.

Metoda PNF ze względu na swój bezbolesny charakter jest bardzo przyjazna dla pacjenta, wykorzystuje silne odcinki ciała i umiejętności chorego do reedukacji utraconych funkcji. Ponadto metoda ta umożliwia pracę z pacjentami na każdym poziomie dysfunkcji, zabezpiecza terapią wiele funkcji od wegetatywnych po ruchowe. W metodzie PNF ważnym aspektem jest edukacja pacjenta, pacjent ma swój udział w planowaniu terapii oraz kontynuuje terapię w formie programu domowego. Dzięki dokładnej analizie problemu i ukierunkowanych działań metoda PNF jest bardzo efektywna.

Proponowane przez specjalistę ruchy są naturalne, zbliżone do tych wykonywanych na co dzień. Ćwiczenia są przyjemne, a co najważniejsze są bezbolesne dla dziecka – oparte często na zabawie motywującej do wykonania wysiłku. Bardzo ważną rolę odgrywa również współpraca z rodzicami.

Metoda PNF jest wskazana między innymi przy:

Kinesiotaping

Kinesiotaping – plastrowanie dynamiczne, metoda polega na oklejaniu różnych części ciała specjalnymi, kolorowymi plastrami, głównie w celu złagodzenia bólu, a także by zapobiec kontuzjom.Cele metody:

nasi specjaliści

mgr Małgorzata Przeździecka

mgr Małgorzata Przeździecka – fizjoterapeuta, specjalistka osteopatii. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Akademii Osteopatii w Poznaniu.

Przyjmuje dzieci od 5 roku życia.