mgr Joanna Zielińska-Kowal

Joanna Zielińska-Kowal - ZnanyLekarz.pl

mgr Joanna Zielińska-Kowal

Jest logopedą i neurologopedą, absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 roku obroniła pracę dyplomową i uzyskała tytuł logopedy, a w roku 2015 ukończyła Podyplomowe Studia Neurologopedyczne. Aby podążać́ za najnowszymi standardami w logopedii i neurologopedii, a także, aby poszerzać́ swoją wiedzę i warsztat pracy, systematycznie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Jej pacjentami są niemowlęta, dzieci oraz dorośli. W codziennej pracy łączy wiele metod (mioterapię, terapię miofunkcjonalną wg A. KIttel, elektrostymulację, metodę̨ oddychania Butejki, elementy metody Castillo Moralesa, elementy metody DYNA-LINGUA M.S., K-Taping) i zawsze dopasowuję je do potrzeb i możliwości moich pacjentów.

Znajomość języków: angielski

Przyjmowani pacjenci: dzieci w każdym wieku, dorośli