lek. Aleksandra Kowalczyk

Aleksandra Kowalczyk - ZnanyLekarz.pl

lek. Aleksandra Kowalczyk

Specjalista laryngologii, zajmuje się w leczeniem chorób uszu, zatok, nosa, gardła i krtani u dzieci i dorosłych.

Jest absolwentką wydziału lekarskiego i lekarsko- stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2011 roku pracuje w Oddziale Laryngologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, początkowo na stanowisku młodszego asystenta, a po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu specjalisty – na stanowisku starszego asystenta. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas dyżurów medycznych, a także pracując w Poradniach Specjalistycznych i gabinecie stomatologicznym. W latach 2018-2019 była lekarzem konsultującym w programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.


Jako laryngolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem (zarówno zachowawczym jak i operacyjnym) chorób uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani oraz zaburzeń słuchu i zawrotów głowy.

Poza zakresem świadczeń zdrowotnych na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach krajowych i międzynarodowych z zakresu otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz audiologii i foniatrii. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Znajomość języków: angielski

Przyjmowani pacjenci: dorośli i dzieci w każdym wieku.

Endoskopia: dorośli i dzieci od 7 roku życia

Celem umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z naszą placówką.