Naskórkowe testy płatkowe

W naszym Centrum wykonujemy naskórkowe testy płatkowe.

Testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego, u podłoża którego leży reakcja komórek układu immunologicznego na kontakt z alergenem.
Alergeny kontaktowe wywołują reakcję komórek odpornościowych skóry, co jest powodem powstania wyprysku, najczęściej w postaci grudek, pęcherzyków, nacieków i innych zmian.

Najczęściej uczulające substancje to: metale, składniki gumy, barwniki, leki miejscowe, podłoża maściowe.

Testy płatkowe wykonujemy u dzieci powyżej 4. roku życia i u dorosłych.

 

cena badania

 • promocja
  Testy płatkowe naskórkowe
  500 zł 450 zł

najważniejsze informacje

Testy płatkowe umieszcza się na plecach pacjenta. Paski bibuły nasączone alergenami, umieszczone w specjalnych aluminiowych komorach są naklejane na skórę i pozostają tam przez 24 – 48 godzin. U osób wrażliwych (uczulonych), w miejscu kontaktu skóry z substancją uczulającą powstaje opóźniona reakcja alergiczna. Zmiany skórne są analizowane (odczyt testów) przez personel naszego Centrum po 48, 72 i 96 godzinach.

Stosowany przez nas zestaw to tzw. Polska Seria Podstawowa do testów płatkowych, czyli zestaw 30 substancji najczęściej uczulających w Polsce, zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2019).

Badanie trwa od poniedziałku do piątku i wymaga 4 wizyt pacjenta w przychodni:

 • Poniedziałek – założenie testów płatkowych przez pielęgniarkę
 • Środa (po ok 48 godzinach od założenia) – zdjęcie testów i pierwszy odczyt przez lekarza lub pielęgniarkę
 • Czwartek (po ok 72 godzinach od założenia) – II odczyt przez lekarza
 • Piątek (po ok 96 godzinach od założenia) – III odczyt przez lekarza

 

Wynik pacjent powinien omówić z lekarzem prowadzącym w ramach odrębnej konsultacji.

 • Skóra pleców zmieniona chorobowo
 • Zaostrzenie choroby alergicznej
 • Ostre choroby infekcyjne (gorączka)
 • Choroby z autoagresji oraz nowotwory złośliwe
 • Zażywanie antybiotyków w ostatnich 2 tygodniach
 • Zażywanie leków z grupy kortykosteroidów oraz leków hamujących odporność komórkową w ostatnich 4 tygodniach
 • Intensywna ekspozycja promieniowania UV w ciągu ostatnich 4 tygodniach
 • Ciąża i okres karmienia piersią
 • Na badanie pacjent powinien zgłosić ze skierowaniem od lekarza prowadzącego, który ocenia wskazania do wykonania badania oraz ewentualne przeciwwskazania.
 • W porozumieniu z lekarzem prowadzącym/kierującym konieczne jest odstawienie niektórych leków w określonym czasie przed badaniem (szczegóły poniżej).
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni wystąpił u pacjenta wyprysk rozsiany lub uogólniony
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni wystąpił u pacjenta wyprysk ostry
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni wystąpił u pacjenta wyprysk w obszarze wykonywania testów (plecy)
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni pacjent stosował kortykosteroidy miejscowe lub inhibitory kalcyneuryny w obszarze wykonywania testów (plecy)
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni pacjent stosował leki immunosupresyjne ogólnie (kortykosteroidy, cyklosporyna, metotreksat, azatipryna) lub inne
 • w ciągu ostatnich 4 tygodni pacjent stosował opalanie, solarium lub fototerapię w obszarze wykonywania testów (plecy)
 • powstały przetrwałe dodatnie odczyny na poprzednio wykonywane testy płatkowe
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni wystąpiły u pacjenta: gorączka, stan podgorączkowy, choroby infekcyjne lub inne ostre stany chorobowe
 • w ciągu ostatnich 2 tygodni pacjent stosował antybiotyk
  u pacjentek w ciąży lub podczas karmienia piersią

Powyższe przeciwwskazania są czasowe. W przypadku wystąpienia którejś z powyższych sytuacji zalecane jest odroczenie terminu badania na późniejszy.
W razie wątpliwości o możliwości wykonania testów decyduje lekarz.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dla pacjentów o przebiegu badania TUTAJ.