Kardiolog – Dzieci

W naszym Centrum oferujemy konsultacje kardiologa dziecięcego oraz badania serca i układu krążenia.

Nie wykonujemy badania Echo serca u dzieci. 

Nasza specjalistka diagnozuje i leczy pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem m.in. poniższych chorób:

Specjalistyczna diagnostyka kardiologiczna:

EKG

EKG – badanie elektrokardiograficzne jest podstawowym, bezbolesnym i nieinwazyjnym badaniem serca, zalecane profilaktycznie lub gdy występują objawy wskazujące głównie na zaburzenia rytmu serca lub niedokrwienie mięśnia sercowego. Wykrywa aktualnie występujące zaburzenia pracy serca – jeśli objawy są zmienne, występują nieregularnie lub w nocy – wskazane jest wykonanie zapisu 24- lub 48-godzinnego (Holter EKG).

Wskazania do wykonania badania: m.in. bóle w klatce piersiowej, „kołatanie serca”, zawroty głowy, omdlenia i zasłabnięcia, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku lub kontrola przewlekłych chorób serca. Badanie wykonywane jest także profilaktycznie, np. przy uprawianiu sportu, w celu ogólnej kontroli stanu zdrowia oraz po przebyciu infekcji COVID-19.

Przygotowanie do badania: nie jest wymagane specjalne przygotowanie, badanie wykonywane jest na miejscu w przychodni, trwa ok 5-10 minut. Możliwe jest umówienie badania bez konsultacji kardiologicznej lub wykonanie badania bezpośrednio przed konsultacją.

Holter ciśnieniowy (Holter RR)

Całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi 24 h – Holter ciśnieniowy (Holter RR) – badanie nazywane inaczej ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), które polega na całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego pacjenta. Badanie polega na wielokrotnych, automatycznych pomiarach ciśnienia krwi w ciągu 24 godzin, przez specjalne urządzenie, które jest zakładane pacjentowi w przychodni. W czasie badania pacjent wykonuje swoje zwykłe, codzienne obowiązki zawodowe i/lub domowe.

Wskazania do wykonania badania: podejrzenie tzw. nadciśnienia białego fartucha (znaczne podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego w odpowiedzi na stres związany z wizytą u lekarza) lub diagnozowanie i monitorowanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których inne formy kontroli nie są wystarczające.

Przygotowanie do badania: nie jest wymagane specjalne przygotowanie, badanie wykonywane jest automatycznie, aparat zakładany jest pacjentowi w przychodni, następnie pacjent udaje się do domu i funkcjonuje jak na co dzień. Zapis trwa 24 godziny. Po tym czasie pacjent zgłasza się do Centrum celem zdjęcia aparatu. Wyniki wraz z opisem lekarza kardiologa przygotowywane są do 7 dni roboczych od zakończenia badania.

Holter EKG 24h lub 48h

Holter EKG 24 h lub 48 h – badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera służy do długotrwałej (24 godziny lub dłuższej) rejestracji czynności elektrycznej serca, co pozwala na zapis, a następnie analizę sygnału EKG zebranego w różnych sytuacjach klinicznych lub w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta, także podczas aktywności fizycznej, uprawiania sportu oraz w nocy, podczas snu. Pozwala wykryć napadowe zaburzenia rytmu serca lub cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Wskazania do wykonania badania: m.in. bóle w klatce piersiowej, „kołatanie serca”, arytmie, zawroty głowy, omdlenia i zasłabnięcia, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku lub kontrola przewlekłych chorób serca. Badanie wykonywane jest także profilaktycznie, np. przy uprawianiu sportu, w celu ogólnej kontroli stanu zdrowia oraz po przebyciu infekcji COVID-19, jeśli badanie EKG lub inna diagnostyka okażą się niewystarczające.

Przygotowanie do badania: nie jest wymagane specjalne przygotowanie, badanie wykonywane jest automatycznie, aparat zakładany jest pacjentowi w przychodni, następnie pacjent udaje się do domu i funkcjonuje jak na co dzień. Zapis trwa 24 lub 48 godzin – w zależności od wybranej opcji i wskazań lekarza. Po tym czasie pacjent zgłasza się do Centrum celem zdjęcia aparatu. Wyniki wraz z opisem lekarza kardiologa przygotowywane są do 7 dni roboczych od zakończenia badania.

 

W zależności od potrzeby zdrowotnej naszych Pacjentów – zapraszamy do umawiania konsultacji z innymi specjalistami – TUTAJ.

nasi specjaliści

Wioleta Kucharska

Dr n. med. Wioleta Kucharska – pediatra i kardiolog dziecięcy.
Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą pediatrii oraz kardiologiem dziecięcym.