Medycyna Sportowa

Oferujemy konsultacje lekarskie z zakresu medycyny sportowej dla dzieci i dorosłych do 21 roku życia. Podczas konsultacji lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu w danej dziedzinie, o możliwości przystąpienia do testów sprawnościowych, podjęcia nauki w szkole lub klasie sportowej i/lub Książeczkę Sportowca.

Warunkiem otrzymania orzeczenia podczas wizyty jest wykonanie wymaganych do danej dyscypliny sportu badań diagnostycznych oraz stan zdrowia umożliwiający jej uprawianie. Brak wyników podczas konsultacji może spowodować odroczenie wydania orzeczenia. W razie nieprawidłowych wyników badań lub innych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia – lekarz może skierować pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne i odroczyć wydanie zaświadczenia do czasu wyjaśnienia rodzaju i przyczyny nieprawidłowości.

Orzeczenie wydawane jest na rok – jeśli wyniki badań są prawidłowe. W każdym przypadku pacjent może zostać skierowany na badania dodatkowe, jeśli jego stan zdrowia budzi wątpliwości lekarza.

W przypadku sportów walki – zgoda na pełny kontakt wydawana jest > 14 r.ż.; ograniczony kontakt > 12 r.ż.; judo i zapasy > 9 r.ż.

Wykluczenia: sporty motorowe i płetwonurkowie – brak możliwości wydania orzeczenia w tych dyscyplinach.

Zachęcamy do wykonania badań w naszym Centrum przed konsultacją u lekarza medycyny sportowej. Wykaz niezbędnych badań znajdziecie Państwo TUTAJ

Przhttps://www.primemedical.pl/wp-content/uploads/2021/06/Medycyna-Sportowa-przygotowanie-do-wizyty.pdfed wizytą wymagane jest wypełnienie ankiety medycznej – ankieta jest dostępna TUTAJ lub w Recepcji Centrum.

W celu uzyskania szerszych informacji oraz umówienia wymaganych badań diagnostycznych, przed umówieniem wizyty u lekarza medycyny sportowej, prosimy o kontakt z Recepcją Centrum.

nasi specjaliści

Anna Bienkiewicz
lek. Anna Bienkiewicz – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych (internista), specjalizujący się w leczeniu nadwagi i otyłości.